REKLAMASJONSRAPPORT

Reklamasjon

Reklamasjonsrapporten er i prinsippet en tilstandsrapport hvor takstmannens oppdrag er å foreta en vurdering av reklamerte forhold ved eiendommen i forbindelse med eierskifte. Oppdraget går ut på å vurdere de reklamerte forhold på stedet samt tilgjengelig teknisk saksdokumentasjon. Reklamasjonsrapporten omfatter ikke vurdering av de juridiske sidene i saken, og vurderer kun de forhold som det er reklamert på.
De økonomiske konsekvenser av reklamasjonen beregnes med utbedring til referansenivået dersom det konstateres et negativt avvik. Det gjøres fradrag for eventuelle forbedringer som følge av at levetid på bygningsdeler forlenges eller at tilstanden på bygningsdeler blir fornyet. 

Trenger du reklamasjonsrapport?

Avtale befaring eller noen spørsmål om reklamasjon? Ikke nøl med å ta kontakt, vi hjelper deg gjerne!