BOLIGSALGSRAPPORT

Hva er en boligtakst?

Boligsalgsrapportens (BSR) primære oppgave er å analysere bygningers tekniske tilstand ved omsetning av bolig. Denne rapportformen er tilpasset, og takstmann legger i stor grad vekt på å kartlegge forhold/avvik som er vesentlig ved eierskifte.
Det settes en tilstandsgrad på hver enkelt bygningsdel, slik at leser av rapporten enkelt kan få innblikk i hvilke avvik som er forbundet med bygningsdelene. Hver enkelt bygningsdel vil bli vurdert ut i fra, alder, slitasje, utidsmessighet, byggefeil, osv.
Det gjøres i tillegg grundige målinger med avansert fuktmålerutstyr, lasermålinger og nivelleringer.

Trenger du boligsalgsrapport?

Lurer du på noe mer vedrørende boligsalgsrapport? Ikke nøl med å ta kontakt, vi hjelper deg gjerne!